– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –

N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: BỔN PHẬN VỢ CHỒNG
▶설교본문: Ê-phê-sô 5:22-33 – 에베소서5:22-33
▶날        자: 2021년 6월 20일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)