– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: “Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.”
▶설교본문: Hê-bơ-rơ 12:1-4 – 히브리서12:1-4
▶날        자: 2021년 07월 11일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)