– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목:HY VỌNG CHẮC CHẮN
▶설교본문: 1 Cô-rinh-tô 15:12-19 – 고린도전서15:12-19
▶날        자: 2021년 08월 15일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)