– Vietnamese Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

베트남어예배 주일 설교

▶설교제목: YÊU CHÚA THẬT LÒNG
▶설교본문: Ma-la-chi 1:1-11  (말라기1:1-11)
▶날        자: 2021년 09월 26일 (주일)
▶설  교  자: 은 목사 (온누리M센터 안산 베트남공동체 담당)