– ANEWS Sunday Worship service in Onnuri M Center –
N

ANEWS(열방예배) 주일 설교

▶설교제목: 선교적 삶
▶설교본문: 요한복음 3:16
▶날        자: 2021년 07월 18일 (주일)
▶설  교  자: 노규석 목사 (온누리M센터 담당)